Voorspelen

De muzikale activiteiten van de harmonie zijn er opgericht op de muzikanten de mogelijkheid te bieden en te stimuleren om zowel samen als individueel muziek te maken voor publiek.

Een belangrijke stap op weg naar het spelen in het harmonieorkest wordt ingenomen door de halfjaarlijkse voorspeeldag. Hieraan nemen deel:

  • Blokfluitklas leerlingen

  • Alle beginnende Harmonie muziekschool leerlingen

  • Leden van het Beginnersorkest

  • Leden van het Klein Orkest

  • Leden van het Groot Orkest. (Open podium)

Het doel voor de leerling van de voorspeeldagen is om je vorderingen in een gezellige muzikale omgeving te laten horen. Door middel van de voorspeeldagen kunnen de dirigenten Marcel Verbruggen (BO / KO) en Adri Tempelaars (GO) en het bestuur van de harmonie zich een goed beeld vormen van de vorderingen van de leerlingen. De dirigenten bepalen samen met het bestuur de bevordering naar een volgende fase in het opleidingstraject en partijkeuze.

2010_jan_alle_deelnemersAlle deelnemers van het voorspelen januari 2010

 

Muzikanten in opleiding die het Beginners / BO / KO / GO traject volgen spelen 2x per jaar voor tijdens de voorspeelochtenden (januari en juni). Dit voorspelen tijdens de voorspeeldagen is ten minste 1x verplicht voor die muzikanten die vanuit het KO willen doorstromen naar het GO tijdens de laatste voorspeeldag van het betreffende seizoen.

Leden van het Groot Orkest worden ook gestimuleerd om aan het open podium in januari mee te doen. Naast de muzikale uitdaging kunnen zij ook beoordeeld worden of zij het niveau van de volgende partij aankunnen (Solo,1e. 2e. 3e partij).

Alle muzikanten krijgen een diploma uitgereikt met bijbehorend jury verslag.

Wil je meer informatie over voorspeeldagen en open podium neem dan contact op met het bestuurslid Muzikale activiteiten.

Voor doorstroombeleid en doorstroomreglement het naar het Groot Orkest zie ook het doorstroombeleid.

Delen: