Groot Orkest

Het Groot Orkest van Harmonie St. Caecilia omvat ongeveer 60 muzikanten en staat onder leiding van Adri Tempelaars . Het orkest komt sinds de promotie (op 23 november 2013) uit in de 4e divisie.

GO 2017Het Groot Orkest tijdens het jubileumjaar 2017

Programma

Naast de traditionele optredens tijdens Dauwtrappen, Koningsdag, Dodenherdenking, Processie van de St.-Odulphusparochie en Nacht- of Oudjaarsmis werkt dit orkest wekelijks aan concerten in of buiten de Beste gemeenschap. Op het programma staan zowel de traditionele marsen en harmoniewerken maar ook het “lichtere” genre van de pop, film en musicalmuziek. Ook wordt via de “Bestse Noten” concertreeks de samenwerking gezocht met andere Bestse verenigingen. Zo werden de afgelopen jaren concerten verzorgd met muziekgroepen, zanggroepen, dansinstellingen, een cabaretgroep en zelfs een sportclub. Tijdens deze uitvoeringen worden zowel de overeenkomsten als de uitersten gezocht. Dit alles om een zo breed mogelijk repertoire aan het publiek voor te leggen. Naast de presentatie staat de opbouw van muzikale kwaliteit op nummer 1, zonder daarbij de gezelligheid van een “dorpsharmonie" te vergeten.

Instroom

De harmonie besteedt heel veel aandacht aan het werven en opleiden van jeugd leden. Zo mogen we heel trots zijn op een bloeiende en nog steeds groeiende jeugdledenaanwas. Daarnaast richten wij ons ook op de beginnende volwassen leerling, die ook zeer welkom is. Ook zijn gevorderde muzikanten zeer welkom om lid te worden van onze verenging. Voor het Groot Orkest zijn er nog vacatures.

Repetitie

Elke woensdagavond (behalve tijdens de basisschool zomervakantie) is er repetitie van 20.00 – 22.00 in het Tejaterke (Max de Bossustraat – Best). Je mag altijd komen luisteren. Heb je interesse om mee te komen spelen neem dan contact op met het bestuurslid Muzikale activiteiten.

Delen: