Einde van het lidmaatschap

Geheel conform de nieuwe bepalingen in de wet geven we op deze pagina aanwijzingen m.b.t. het beëindigen van het lidmaatschap.

Harmonie St. Caecilia stelt geen enkel belang in het laten voortduren van een lidmaatschap waarbij geen sprake is van 100% commitment tussen leden en vereniging. De vereniging stelt eisen aan het lidmaatschap, indien een lid meent niet langer aan die eisen te kunnnen voldoen kan het lidmaatschap op elk moment opgezegd worden conform het gestelde in de statuten en het huishoudelijk reglement.  Samengevat gelden daarbij de volgende spelregels:

  1. Opzegging geschiedt bij voorkeur schriftelijk (per e-mail) bij het bestuurslid Muzikale activiteiten of de secretaris. Het lidmaatschap kan ook mondeling opgezegd worden.
  2. Opzeggen kan op elk gewenst moment.
  3. De vereniging verwacht bij beëindiging van het lidmaatschap dat de zaken die in bruikleen verstrekt zijn binnen 14 dagen aan de vereniging geretourneerd worden.
  4. Het bestuur stelt op prijs te weten waarom het lidmaatschap beëindigd wordt en zal verzoeken om een "exit gesprek".
  5. Een eventueel afgegeven machtiging voor automatische incasso vervalt als het lidmaatschap beëindigd wordt en indien alle verschuldigde bedragen voldaan zijn. De relevante bankgegevens worden uit de administratie verwijderd.
Delen: