Contributie

Algemeen

Door de Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, gehouden op 6 maart 2024, is de basis-contributie vastgesteld voor het Groot Orkest, Klein Orkest en Slagwerkgroep. Het bestuur heeft vervolgens de overige contributie bedragen vastgesteld. De tarieven zijn als volgt:
 
Groep Bedrag per jaar
Groot Orkest € 232,00
Klein Orkest € 200,00
Slagwerkgroep € 200,00
Blazersklas voor volwassenen 1e jaar € 444,00
Blazersklas voor volwassenen gevorderden € 260,00
'Alleen les'-leerlingen en BO leden € 46,00
"Straat muzikanten" / niet musicerende leden € 54,00
Rustende leden € 27,00
 
Leden die géén bruikleeninstrument van de harmonie gebruiken krijgen een korting van € 25.00 per jaar op de contributie.
Voor leden die een machtiging incasso afgegeven hebben, wordt de contributie in twee termijnen afgeschreven in de maanden april en oktober. De overige leden ontvangen in diezelfde maanden een factuur. Let wel: de contributie geldt voor het verenigingsjaar dat loopt van 1 januari t.m. 31 december.

Gezinskorting

Voor leden binnen een gezin (woonachtig op hetzelfde huisadres) is alleen volledige contributie verschuldigd voor de eerste 2 leden. Volgende gezinsleden betalen 25% van de contributie van het orkest waarin zij spelen. Als volgorde geldt dat de eerste twee gezinsleden diegenen zijn die in de/het hoogste orkest(en) spelen.

Vrijstelling contributie

Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.
Delen: