Beginnende leerlingen

DSC09488
Leerlingen tijdens het voorspelen in juli 2017

Wij vinden de muziekopleiding van onze muzikanten heel belangrijk. Daarom heeft de harmonie gekozen om zelf de muziekopleiding te verzorgen via muziekschool MOC in een zeer goede samenwerking met 040Muziek, "Muziekopleiding op maat". De harmonie leerlingen krijgen hier hun muzieklessen in Best door professionele muziek docenten. Op het moment dat je een instrument wilt gaan leren bespelen ga je dus naar de harmonie voor een gedegen opleiding.

Raamleerplan HaFaBra

Een goede opleiding is voor je ontwikkeling als muzikant van groot belang. We beschikken in Nederland over een uniek opleidingstraject voor de HaFaBra dat is gebaseerd op een landelijk leerplan. Het wordt gebruikt door muziekscholen, centra voor de kunsten en bij eigen verenigingsopleidingen. Bij die opleiding horen examens, de diploma’s A t/m D, talrijke moderne leermiddelen en leerboeken en een systeem voor kwaliteitszorg. Per jaar leggen gemiddeld ongeveer 10.000 blazers en slagwerkers een examen af volgens de eisen van het raamleerplan.

HaFaBra staat voor Harmonieorkesten, Fanfareorkesten en Brassbands. Muziekgezelschappen waarin blazers een belangrijke rol spelen. In Nederland bespeelt een kwart miljoen mensen een blaasinstrument. Voor het behalen van deze diploma's dient naast het praktijkexamen ook een schriftelijk theorie-examen te worden afgelegd. Deze cursus wordt tijdens het schooljaar op alle niveaus aangeboden.

Bekijk de examenonderdelen HaFaBra.

Raamleerplan

Delen: