Algemene informatie

Onder dit menu-item vindt men allerlei informatie over het lidmaatschap van de harmonie en de opleiding tot muzikant(e) binnen één van onze orkesten. Verder zijn hier de statuten en het huishoudelijk reglement te vinden.

In het menu formulieren kunt u het inschrijfformulier, wijzigingenformulier en incassoformulier downloaden.

Onder het kopje informatieboekje is een printbare versie te vinden dit boekje dat aan nieuwe leden wordt uitgereikt.

 

Delen: