Doorstroomreglement: van KO naar GO

Het beleid van Harmonie St. Caecilia is erop gericht om het Klein Orkest uit laten groeien naar een volwaardig orkest op een uitdagend niveau voor onder meer muzikanten in opleiding. Zodoende kan dan het Klein Orkest een uitstekende opstap vormen voor het Groot Orkest maar ook een extra uitdaging zijn voor muzikanten uit het Groot Orkest die individueel op een hoger niveau willen spelen. Hier is het doorstroombeleid op afgestemd.

 • Promotie naar het Klein Orkest en Groot Orkest kan plaats vinden tijdens de voorspeeldagen in januari/februari en juni/juli.
 • Als je gaat meespelen in een hoger orkest ga je voor dit orkest vanaf dat moment contributie betalen.
 • Gezien de leeftijdsopbouw en het repetitietijdstip van het Groot Orkest is de adviesleeftijd van een doorstromer minimaal 14 jaar.
 • Doorstroomniveau naar Groot Orkest is het B niveau.
 • Mochten er grote wijzigingen in de bezetting van het Groot Orkest gaan ontstaan (tekort of overschot) en als doorstroming niet past in het programma (bv. Concoursjaar), dan kan van het doorstromingsmoment of aantal doorstromers afgeweken worden. Dit is de verantwoordelijkheid van bestuurslid muzikale activiteiten in overleg met de rest van het bestuur.
 • Na promotie naar het Groot Orkest wordt verwacht dat de muzikant 1 jaar of langer deel uit blijft maken van het Klein Orkest, als ondersteuning en voor verdere muzikale ontwikkeling. Minimaal 1 jaar is verplicht.
 • De muzikant volgt de repetities van Klein Orkest en Groot Orkest beide volledig gedurende 1 jaar na doorstroming. Op dit moment zijn de repetities als volgt:
  KO op woensdag van 18.45 – 19.45 uur, en Groot Orkest op woensdag van 20.00 – 22.00 uur.
  Kan de muzikant beide repetities niet volledig volgen dan zal nog niet worden doorgestroomd naar het Groot Orkest. Na een jaar is de doorstroming wel mogelijk. Afwijking hiervan gaat in overleg met bestuurslid muzikale activiteiten.
 • Het meespelen in het Klein Orkest blijft voor de muzikant een uitdaging aangezien daar de hoogste partij gespeeld wordt.
 • Het besluit om een muzikant te laten doorstromen naar het Groot Orkest wordt in gezamenlijk overleg genomen door de dirigenten van het Klein Orkest en het Groot Orkest en het bestuurslid muzikale activiteiten.
 • Met de ouders van een potentiële jeugdige doorstromer wordt vooraf besproken of hun kind aan het doorstroomreglement kan voldoen, resp. hier aan toe is.
 • De doorstroompromotie wordt officieel bekrachtigd en bekend gemaakt op de voorspeeldagen.
 • De muzikanten die aan het doorstroomreglement kunnen voldoen, krijgen de muziekmap met studieprogramma van het Groot Orkest uitgereikt, indien mogelijk voor de eerste repetitie; sinds enkele jaren kan de inhoud van deze map door de muzikant zelf (na inloggen) vanaf de website worden gedownload en uitgeprint
 • Indien nodig kan de dirigent van het Groot Orkest een sectierepetitie inplannen met de doorstromers of sectie. Tijdens deze aparte repetitie kan de dirigent Groot Orkest beter beoordelen of de partijen voldoende beheerst worden en aangeven wat er gedaan moet worden om dit te verbeteren. In de tussentijd wordt gekeken naar een oplossing om de nummers onder de knie te krijgen bijvoorbeeld door toewijzing van een coach.
 • Elke doorstromer krijgt een coach uit het Groot Orkest toegewezen die de muzikant in het Groot Orkest verder begeleid.
 • Vanuit het Klein Orkest wordt ingestroomd naar de laagste partij van het Groot Orkest.
 • Indien nodig wordt na 8 weken de doorstroming met de muzikant geëvalueerd.

 

Overige opmerkingen:

 • Bij doorstroming is het zeer gewenst dat een muzikant nog zo lang mogelijk les blijft houden op de muziekschool. Wanneer men bij overstap naar het Groot Orkest zou stoppen met muziekschoollessen, is er grote kans dat het voor de muzikant binnen korte tijd te moeilijk gaat worden. Voorkeur gaat uit naar lessen volgentot op het D-niveau.
 • Om in aanmerking te komen voor een hogere partij zal een hoger niveau behaald moeten worden. Iemand die al twee jaar klarinet speelt in het Klein Orkest kan best eerder in aanmerking komen voor doorstroming dan iemand die al drie jaar klarinet speelt. Het gaat niet om hoe lang iemand al lid is. De kwaliteit blijft eerste uitgangspunt.
Delen: