Blazersklas voor volwassenen

Sinds een paar jaar heeft de harmonie een blazersklas voor volwassenen. De meeste deelnemers zijn 30-plus, maar dat zou je niet zeggen als je ziet met hoeveel inzet en jeugdig enthousiasme elke week gerepeteerd wordt. Belangstelling? Neem dan contact op met het het bestuurslid Muzikale activiteiten.

 

Altijd al een instrument willen bespelen maar er eerder niet aan toe gekomen?

Harmonie St. Caecilia en 040Muziek willen volwassenen de gelegenheid geven om in groepsverband te leren musiceren op een blaasinstrument tegen een aantrekkelijke cursusprijs. Deze blazersklas voor volwassenen start helemaal onder aan de muzikale ladder. Je hebt  geen voorkennis nodig. De harmonie zorgt voor je instrument. Stap voor stap leer je op een ontspannen en gezellige manier  het instrument bespelen en het notenschrift kennen. Dat gebeurt in een groep met meerdere blaasinstrumenten tegelijk. De instrumenten die voor deze blazersklas in aanmerking komen zijn: dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet, hoorn, trombone,  tuba en snaredrum.

De dirigent, 040muziek docent Marcel Verbruggen, zal je uiteraard adviseren rond je ontwikkeling. Aanvullende lessen kunnen bij instrumentale docenten van 040muziek worden ingekocht voor extra ondersteuning. Op deze extra lessen krijg je als lid van de harmonie 10% korting. 

 • Repetitie data: De cursus bestaat uit 10 repetities en start bij voldoende inschrijving. Afsluitend vindt een optreden plaats.
 • Cursusblok: Om de cursus overzienbaar en laagdrempelig te houden wordt de blazersklas cursus opgedeeld in cursusblokken van 10 samenspeelmomenten en een presentatie.

 

Inschrijfvoorwaarden kortlopende cursussen

 1. De cursus wordt gegeven door 040muziek in samenwerking met Harmonie St. Caecilia.
 2. Bij inschrijving verbindt men zich voor de duur van de cursus.
 3. Inschrijving voor de cursus is alleen mogelijk door het tijdig inzenden/inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
 4. De inschrijving wordt definitief na plaatsingsbevestiging en/of afspraken met een medewerker van 040muziek over de feitelijke lestijd/dag.
 5. Bij onvoldoende belangstelling voor een cursus kunnen 040muziek en Harmonie St. Caecilia  besluiten dat een cursus geen doorgang zal vinden. Bij het niet doorgaan van een cursus enof  indien er teveel inschrijvingen voor een cursus zijn,  zal men op een wachtlijst worden geplaatst.
 6. Indien de deelname van een cursus door de leerling geannuleerd wordt vóór aanvang hiervan en ná plaatsingsbevestiging, is een bedrag van € 7,50 verschuldigd wegens annuleringskosten.
 7. Een verzoek om tussentijdse uitschrijving kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Tussentijdse uitschrijving is slechts mogelijk ingeval van ernstige ziekte of vertrek naar elders met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 8. Indien lessen door ziekte van de docent uitvallen zorgt 040muziek voor een vervanger. Indien dat niet lukt volgt na de derde lesuitval restitutie van het cursusgeld.
 9. 040muziek en Harmonie St. Caecilia behouden zich het recht voor in bijzondere gevallen af te wijken van deze bepalingen. In twijfelgevallen en in gevallen waarin niet is voorzien, zullen 040muziek en Harmonie St. Caecilia gezamenlijk een besluit nemen.

 

Harmonie St. Caecilia Best

 1. We streven ernaar om in samenspraak met de cursist een zo compleet en diver mogelijke samenspel bezetting te verkrijgen.
 2. Gedurende de cursus bent u tevens lid van Harmonie St. Caecilia zodat het instrument van de harmonie in bruikleen aan de cursist gegeven kan worden.
 3. Na afloop van de cursus wordt in overleg met de cursist het vervolgtraject besproken.
 4. Nadere info ontvangen over bruikleen van een instrument en de doorstroommogelijkheden in de orkesten van de harmonie kunt u opvragen via de contactpagina.

 

Delen: