Doorstromen

In- en doorstroommogelijkheden Harmonie Sint Caecilia

Als je een muziekinstrument wilt gaan bespelen in onze harmonie kun je dat doen in de volgende onderdelen van de Harmonie:     

•  Harmonie-instrument (leeftijd vanaf 6 jaar) Startinstrument 1 tot 2 jaar
•  Beginnersorkest Na 1 jaar opleiding
•  Slagwerkgroep Na 1 jaar opleiding
•  Klein Orkest Ongeveer na 2 jaar opleiding of minimaal A niveau
•  Groot Orkest Ongeveer na 4 jaar opleiding of minimaal B niveau

Doelstelling van de Harmonie is om iedere muzikant naast de individuele instrumentale opleiding ook een samenspeel mogelijkheid te bieden. Voor elk onderdeel is vastgelegd welke muzikale kwaliteiten hiervoor nodig zijn. Ook is vastgelegd welke doorstroommogelijkheden de muzikant heeft om te groeien binnen de orkesten. Instroom van muzikanten van buiten het opleidingstraject is hierdoor ook mogelijk. 

 

Hoofdpunten doorstroombeleid:

 • Doorstroombeleid geldt voor iedereen.
 • Je kunt al een instrumentopleiding krijgen vanaf 6 jarige leeftijd.
 • Opleiding door muziekschool met diploma (A t/m D).
 • Deelname aan voorspeelochtenden tot aan Groot Orkest is verplicht.
 • Voorspelen om te kunnen doorstromen naar BO, KO en GO is verplicht.
 • Promotie naar het BO, KO en GO kan plaats vinden tijdens de voorspeeldagen in januari/februari en juni/juli, tenzij het bestuur anders beslist.
 • Ervaren nieuwe muzikanten spelen ook voor om ingedeeld te kunnen worden in een orkest.
 • Deelname aan voorspeeldagen en solistenconcours wordt aangemoedigd.
 • Na promotie naar het Groot Orkest blijf je minimaal 1 jaar het Klein Orkest ondersteunen om het niveau van het Klein Orkest minimaal te handhaven. Natuurlijk liefst langer.
 • Als je gaat meespelen in een hoger orkest ga je voor dit orkest vanaf dat moment contributie betalen.
 • Repetitie opkomst bij KO en GO gedurende ondersteuningsjaar is verplicht.
 • Kan de muzikant beide repetities niet volledig volgen dan zal nog niet worden doorgestroomd naar het GO. Na een jaar is de doorstroming wel mogelijk.
 • Het meespelen in het KO blijft voor de muzikant een uitdaging aangezien daar de hoogste partij gespeeld wordt.
 • Elke doorstromer krijgt een coach uit het Groot Orkest toegewezen die de muzikant in het Groot Orkest verder begeleid.
 • Het versterken van het Klein Orkest door Groot Orkest leden zien we graag.
 • Les blijven nemen na het B-diploma op de muziekschool wordt aangemoedigd en eigenlijk ook verwacht.

Voor het doorstromen van KO naar GO kijk je in het doorstroomreglement.

Delen: