Bruikleeninstrumenten

Iedereen die lid is van de harmonie kan in principe een instrument in bruikleen krijgen van de harmonie. Deze bruikleen is wel een aantal voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden worden vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden op een rij:

  1. Voor het lenen van het instrument wordt een borg van éénhonderd euro (€ 100,00) in rekening gebracht.
  2. De borg wordt door de vereniging terugbetaald als de lener deelneemt aan het opleidingsorkest (Klein Orkest) of Groot Orkest van de vereniging. Dit gebeurt niet automatisch maar alleen op verzoek van de lener.
  3. De borg wordt ook terugbetaald als de lener het instrument in goede staat inlevert en bij inlevering de leenovereenkomst kan overleggen.
  4. Leden van het Klein Orkest en/of het Groot Orkest kunnen zonder borg een instrument lenen, echter er wordt wel altijd een leenovereenkomst afgesloten.
  5. Schades en onderhoud aan het instrument door onzorgvuldig gebruik kunnen verhaald worden op de lener of diens wettelijke vertegenwoordigers. Schades of gebreken dienen gemeld te worden bij de instrumentenbeheerder.
  6. Voor onderhoud en reparatie dient eerst contact te worden opgenomen met de instrumentenbeheerder. De instrumentenbeheerder zal normaal gesproken een onderhoud- of reparatiebon uitschrijven. Met deze bon kan de gebruiker zelf het instrument laten repareren of onderhouden bij ófwel Muziek Centrum Best in Venraij, ófwel de Van Geffen - Blaasinstrumentenspecialist in Veldhoven. Bij gebruik van een reparatiebon wordt de rekening direct naar de harmonie gestuurd. Het onderhoud en de reparatie wordt uitsluitend geregeld door de instrumentenbeheerder en via deze bonnen. N.B.: Indien een instrument zonder bon wordt onderhouden of gerepareerd dan zal de lener zelf de kosten moeten betalen. Deze zijn niet achteraf bij de instrumentenbeheerder terug te vorderen!
  7. Het is mogelijk een instrument om te ruilen tegen een ander instrument. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de instrumentenbeheerder.
  8. De lener heeft toestemming het instrument te gebruiken bij activiteiten en uitvoeringen die verband houden met de HafaBra-opleiding.
  9. Onderhoud en reparatie aan eigen instrumenten wordt niet vergoed en dient door de eigenaar zelf geregeld te worden, echter leden die geen enkel leeninstrument van de vereniging gebruiken krijgen een korting op de contributie.
  10. De instrumentenbeheerder is bereikbaar via ons contactformulier vragen en informatie.
Delen: