Instrumenten

Muziekles op de muziekschool MOC kan op verschillende instrumenten

Muziekschool Best MOC van Harmonie St. Caecilia geeft muzieklessen met professionele muziekdocenten op oa. blokfluit, klarinet, trompet, trombone, saxofoon, hoorn, hobo, fagot, drumstel, xylofoon, marimba, klokkenspel en drums.

Het begrip harmonie komt van het Griekse 'harmottoo': samenvoegen, aaneenvoegen.

Er is sprake van harmonie wanneer er meerdere en verschillende tonen tegelijk klinken. In de striktere zin wordt in de harmonieleer onder harmonie verstaan: de (al dan niet functionele) opeenvolging van akkoorden. Een akkoord is hierbij een opéénstapeling van minimaal 2 tertsen. In de ruimere zin wordt onder harmonie verstaan: de omgang van samenklanken binnen een stuk of stijl.

Een harmonieorkest of kortweg harmonie is een orkest dat bestaat uit blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten.

In tegenstelling tot de fanfare bestaat een harmonie niet uitsluitend uit koperblazers, slagwerkers en saxofoons maar doen ook houtblazers als klarinet, dwarsfluit, hobo en fagot mee. Door deze bezetting is de harmonie in staat een groter scala aan nuances te verklanken.

Bekijk en beluister de verschillen harmonieinstrumenten in het keuze menu.

Delen: