Klein Orkest

KO 2017Het Klein Orkest tijdens het jubileumjaar 2017

Het Klein Orkest werd vroeger ook wel het opleidingsorkest genoemd. Bijna alle muzikanten volgen wel de HaFaBra opleiding maar het Klein Orkest is véél meer dan alleen een opleidingsorkest. Het Klein Orkest is een zelfstandig orkest binnen de harmonie en verzorgt zelf het muzikale programma.  Om mee te mogen spelen met het Klein Orkest hanteren we als indicatie het A-niveau van de HaFaBra opleiding. Of je al kunt meespelen en kunt doorgroeien wordt getoetst op de voorspeelochtenden.

Dit orkest oefent elke woensdag van 18.45 uur tot 19.45 uur in het "Tejaterke" aan de Max de Bossustraat in Naastenbest en staat onder leiding van dirigent Marcel Verbruggen.

Het Klein Orkest heeft meerdere doelen:

 • Samen muziek maken op HaFaBra A/B/C niveau
 • Ervaring opdoen in groepsverband
 • Doorstroom naar Groot Orkest
 • Instroom en ondersteuning van Groot Orkest
 • Samen plezier maken
 • Niet-muzikale activiteiten ontplooien
 • Groepsbinding
 • Samen themaconcerten uitdenken en uitvoeren

Het Klein Orkest is een doorstroomorkest maar kan in sommige gevallen ook een eindstation zijn. Hierbij enkele doorstroom onderwerpen:

 • Het bestuur streeft er wel naar om diegenen in het Klein Orkest, die wel voor het Groot Orkest in aanmerking komen, te motiveren om daadwerkelijk door te stromen door ook deel te nemen aan de voorspeeldagen en het solistenconcours.
 • Bij bepaalde instrumenten, waar we maar één exemplaar van hebben, zal het bestuur de muzikant wel voorleggen dat er verwacht wordt binnen de afgesproken periode door te stromen naar het Groot Orkest. Een alternatief is om samen een minder unieke instrumentkeuze te maken.
 • Indien noodzakelijk zal het bestuur muzikanten binnen het Klein Orkest / Groot Orkest na wederzijds overleg laten doorstromen naar een ander gewenst instrument.
 • Muzikanten die uiteindelijk instromen in het Groot Orkest worden geadviseerd om lessen te blijven volgen zodat hun niveau niet stil blijft staan (C / D niveau).
 • Doorstromen maakt het  mogelijk dat er ruimte is voor nieuwe instromers en zorgt ervoor dat er een evenwichtige balans blijft in de secties. Je kunt doorstromen naar het Groot Orkest vanaf B-niveau.
 • Muzikanten die om wat voor reden dan ook het niveau van het Groot Orkest niet meer aankunnen, adviseren we om dan het Klein Orkest te versterken en dit met hun ervaring te ondersteunen.

Wil je mee doen of meer informatie hebben, neem dan contact op met het bestuurslid Muzikale activiteiten.

Delen: